Breadcrumb

Sinjalizim (Whistleblower)

Sinjalizim

Më poshtë keni informacion mbi Sistemin e Sinjalizimit (Whistleblower) te Grupit Messer. Si funksionon dhe cila është procedura për të raportuar një shkelje ose ankesë.

Ne, Messer North America, Inc. dhe Messer SE & Co. KGaA, kemi zbatuar një sistem sinjalizimi të shoqërisë për të gjithë Grupin Messer të cilin e përdorim për të zbuluar dhe parandaluar shkeljet e ligjeve në fuqi, si dhe të udhëzimeve të shoqërisë sonë. Ky sistem sinjalizimi është i disponueshëm për punonjësit, klientët, furnitorët dhe partnerët e biznesit të të gjithë Grupit Messer. Shkelje të tilla mund të raportohen përmes linjës sonë telefonike, si dhe online, nëpërmjet një aplikacioni të bazuar në ueb.

Ne ju japim gjithashtu mundësinë e raportimit të shkeljeve të mundshme në mënyrë anonime.

Nëse nuk dëshironi të dorëzoni raportin tuaj në mënyrë anonime, mund të jepni vullnetarisht emrin dhe mbiemrin tuaj së bashku me të dhënat tuaja të kontaktit (p.sh. numrin e telefonit dhe faksit, adresën e emailit, adresën e rrugës).

Ju lutemi të kini parasysh se të dhënat tuaja do të përpunohen për të trajtuar informacionin e paraqitur nga ju. Si Messer North America, Inc. dhe Messer SE & Co. KGaA janë kontrollorët e të dhënave përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja, nëse informacioni që dorëzoni ka të bëjë me SHBA-në, Ishujt e Virgjër të SHBA-së, Kanadanë, Brazilin, Kolumbinë, Porto Rikon ose Kilin. Messer SE & Co. KGaA do të përpunojë të dhënat tuaja në përputhje me njoftimin e tij të privatësisë, ndërsa Messer North America, Inc. do të përpunojë të dhënat tuaja në përputhje me njoftimin e tij të privatësisë.

Në të gjitha rastet e tjera, vetëm Messer SE & Co. KGaA është kontrolluesi i të dhënave dhe do t'i përpunojë të dhënat tuaja vetëm në përputhje me njoftimin e tij të privatësisë. Të dy njoftimet e privatësisë mund të gjenden në kutinë në krye të kësaj platforme.

Ju lutemi vini re se Messer SE & Co. KGaA dhe Messer North America, Inc. nuk do të tolerojnë dhe do të ndalojnë rreptësisht hakmarrjen ndaj kujtdo që raporton çështje ose shqetësime me mirëbesim. Nëse mbrojtja e sinjalizuesve zbatohet në një juridiksion të caktuar do të varet nga ligjet në një juridiksion të tillë.

Për më shumë informacione, ju ftojmë të klikoni mbi linkun e mëposhtëm

www.messer.ethicspoint.com

Gjithashtu ju ftojmë të lexoni Udhëzuesin si më poshtë për marrjen dhe hetimin e shkeljeve të rregullave në Messer.

 

Asset Publisher

Dr. Elton
Musa
Përgjegjës i Departamentit Ligjor & Pajtueshmërisë Ligjore