Azoti

Azot

Çfarë është azoti – azot në bombula – azot lëng – prodhimi i azotit në premisat e punës – teknologja e aplikimit me azot – blini azot

AZOT 

FORMULA KIMIKE E AZOTIT ËSHTË N2

Azoti është një atom, me simbolin N, numrin atomik 7 dhe masën atomike 14.0067. Në natyrë Azoti dyfishohet për të krijuar elementin kimik të qëndrueshëm. Ai u zbulua në shekullin e 18-të nga Daniel Rutherford. Në një temperaturë normale të ambientit, azoti është gaz (azot gaz), por nëse e ftohni atë në një temperaturë prej 77.4 ° Kelvin (-195.76 ° Celsius), azoti bëhet lëng (azot lëng). Azoti është një element thelbësor i jetës biologjike në tokë. Azoti është në proteina, në ADN-në tuaj dhe në përbërësit organikë të kafshëve. Azoti është një gaz inert dhe është përbërësi kryesor i ajrit. Ajri përbëhet nga 78% azot, 20.8% oksigjen dhe disa gaze të tjerë inerte (Argon, Helium, Neon dhe Xenon).

EMERTIMI I KONVEKSIONEVE TË CILËSISË SË AZOTIT PËR SHËMBULL AZOT 5.0

Cilësia e gazit shprehet në numrin e 9-tëve në pastërtinë. Kur shihni Azot 5.0, Azot 6.0, .. ose ndonjë numër tjetër pas emrit të gazit, ai shpreh pastërtinë, ku numri i parë përfaqëson numrin e 9-tëve në pastërtinë dhe numri pas pikës shifrën e fundit në pastërtinë. Në këtë mënyrë, Azoti 5.0 është një gaz 99,999% i pastër. Përbërësit e mbetur specifikohen në fletën e të dhënave teknike të gazit. Kjo na çon në një aspekt tjetër të rëndësishëm të cilësisë: pasi që azoti gjithashtu përdoret shpesh në aplikimet ushqimore, përbërësit e mbetur nuk mund të jenë toksikë ose të mbajnë erë. Azoti (dhe përzierjet e tij) për aplikime ushqimore nganjëherë quhet "GRADË USHQIMORE" pasi proceset e prodhimit dhe zinxhiri i furnizimit janë projektuar në atë mënyrë që cilësia e GRADËS USHQIMORE të garantohet deri në pikën e përdorimit. Në Messer ne e quajmë Azotin tonë ushqimor GOURMET N, me anë të të cilit GOURMET qëndron për gaze cilësore ushqimore dhe N për N në Azot.

VETITË E AZOTIT

Për më shumë informacion në lidhje me vetitë, si dhe një kalkulator të lehtë për të konvertuar ndërmjet njësive, Messer propozon aplikacionin e tij në Apple Store ose Android Play.

APLIKIMET E AZOTIT

Inertizimi: azoti është gaz shumë inert dhe nuk reagon ndaj gazeve të tjerë në temperatura normale të ambientit. Vetite inerte të azotit e bëjnë atë një gaz të shkëlqyer mbrojtës që mund të përdoret në metodat e matjes, në ruajtjen e ushqimit dhe në një shkallë më të madhe në proceset metalurgjike dhe kimike. Rritja e përqindjes së azotit në atmosferë zvogëlon përmbajtjen natyrale të oksigjenit dhe rrit temperaturën e shpërthimit të komponimeve të ndezshme. Kështu, mund të shmanget një rrezik nga zjarri nëse përmbajtja e oksigjenit zvogëlohet për disa përqind dhe zëvendësohet me azot.

Kapaciteti i ngrirjes: azot gaz shndërrohet në azot lëng kur sillet në një temperaturë të ulët (-195.76 ° C). Entalpi i ruajtur gjatë këtij procesi është i disponueshëm si një kapacitet ftohës në azot lëng: ai mund të përdoret për ngrirjen e shpejt të produkteve ushqimore (ato mbajnë lagështinë e tyre sepse muret e qelizave nuk dëmtohen), tharje në temperaturë të ftohtë (uji ngrin), ftohjen e kontrolluar e proceseve kimike dhe për prodhimin e ilaçeve. Ka shumë aplikime të tjera speciale të këtij ftohësi (refrigerant) që nuk lënë asnjë gjurmë. Kjo për shkak se azoti avullon dhe kthehet në mjedisin e tij natyror, ajrin. Një mjedis tjetër është kuzhina molekulare, ku azoti lëng përdoret për të krijuar pjata veçanërisht tërheqëse dhe kombinime unike.

Azoti bashkohet vetëm me oksigjenin në temperatura shumë të larta. Pastaj formohen oksidet e azotit (NO, NOx dhe NOx). Shembuj të njohur janë motori i djegies dhe procese të caktuara të saldimit. Në këtë rast azoti zëvendësohet më pas nga gazet edhe më shumë inertë si argoni dhe heliumi.

Për informacion më të detajuar në lidhje me aplikimet e azotit në të gjithë industrinë si dhe ekspertizën që Messer mund të sigurojë për të zgjidhur sfidat në proceset tuaja me njohuritë tona mbi gazet (ne e quajmë këtë teknologji të aplikimit), ne i referohemi faqeve (në anglisht) në faqen e internetit të korporatës. Ju jep gjithashtu më shumë informacion mbi përpjekjet dhe provat e R&D që Messer propozon.

ENË & BOMBULA AZOTI (BOMBULA AZOTI)

Ka bombula gazi në madhësi të ndryshme dhe me presione të ndryshme. Në varësi të llojit të gazit në bombul, "qafa" e bombulës ka një ngjyrë të ndryshme, e cila është e standardizuar sipas standardit Europian EN 1089-3. Në rastin e azotit kjo është e zezë. Një përmbledhje e ngjyrave të ndryshme të bombulave të gazit mund të gjenden këtu (link në faqe me ngjyrat, në mënyrë alternative aplikacioni). Një bombul azoti prej 300 bar përmban deri në 50% më shumë gaz oksigjen sesa një bombul gazi prej 200 bar. Ky është presioni më i lartë i mundshëm që përdoret aktualisht në industri.

Si të gjitha bombulat, bombulat tona të gazit trajtohen nga brenda, thahen dhe bëhen kimikisht pasive. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë pastërtinë optimale dhe të shmangim që klientët ose punonjësit tanë të jenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të caktuara sepse bombulat e gazit nuk janë trajtuar siç duhet nga përdoruesi i mëparshëm.

Për shkak se bombulat vijnë në forma dhe presione të ndryshme, është e rëndësishme që të furnizoheni me aksesorët e duhur. Në këtë mënyrë gazi mund të përdoret në aplikimin tuaj nën presionin e duhur dhe me shpejtësinë e duhur të rrjedhës. Për bombula që nuk përmbajnë një presion prej 300 bar, filli mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin.

AZOT LËNG NE ENË – AZOT LËNGË NE ENË KRIOGJENIKE RUAJTJEJE

Për të mbajtur temperaturën e azotit lëng të ulët, azoti duhet të ruhet në një enë të posaçme. Ju mund të blini ose merrni me qira këtë enë termos (enë kriogjenikë “dewar” ose enë portative për gaze të lëngshme (PLC), rezervuar kriogjenik ose rezervuar të vegjël për gaze kriogjenike të lëngshme). Për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ulëta, rregullat e sigurisë duhet të respektohen rreptësisht. Për shembull, rekomandohet të vishni doreza mbrojtëse kriogjenike ose doreza të tjera mbrojtëse speciale.

FLETËT E TË DHËNAVE TË SIGURISË MATERIALE & FLETËT E TË DHËNAVE TEKNIKE PËR AZOTIN

Për më shumë informacion i referohemi treguesit të produkteve tona në këtë faqe.

BLINI AZOT (BLERJE)

Ju mund të blini gaz azot në një nga pikat tona të shpërndarjes në vendin tuaj ose në rrjetin e shpërndarjes Messer në të gjithë botën, si shoqëri ose si një individ privat. Shumica e klientëve i porosisin bombulat tona në internet ose me telefon. Në varësi të pikës së shpërndarjes, mund të merrni vetë bombulat ose ato të transportohen në shtëpinë tuaj. Na kontaktoni për më shumë informacion në lidhje me opsionet e furnizimit ose konsultohuni me hapësirën e faqes për Magazinat tona për të gjetur pikën më të afërt të furnizimit.

Qendrat e gazit

NJË RRJET QENDRASH GAZI AFËR KLIENTËVE

Qendra gazi afër jush - Mundësia e furnizimit me anë të transportit ose tʹi merrni produktet vetë - “përputhje e përsosur” – pajisjet – opsionet e porositjeve – Aspektet e sigurisë

Konceptet e Furnizimit