Breadcrumb

Siguria e produktit

Siguria e produktit

Fletët e të dhënave teknike - Fletët e të dhënave për sigurinë e materialit të produktit – Dokumentim rreth trajtimit të sigurt të gazeve

GJITHÇKA NЁ LIDHJE ME SIGURINЁ E PRODUKTIT PЁR GAZET INDUSTRIALE FLETЁ ME TЁ DHЁNA TEKNIKE & TЁ DHЁNA MATERIALE

Më poshtë mund të gjeni shpejt fletët e duhura me të dhënat teknike dhe të dhënat materiale për gazet tuaj industrialë.

 

DOKUMENTIM RRETH TRAJTIMIT TЁ SIGURT TЁ GAZEVE

Më poshtë gjeni informacione për trajtimin e sigurt Shënim për vendet:

kjo mund të zbatohet nga - "Portali i Shkarkimit" (në këtë duhet të ngarkoni të dhënat) - "Portali Video" (për të shfaqur video nga youtube ose vimeo)

SHЁNIMI, NGJYRAT, VENTILAT E BOMBULAVE

Për më shumë informacion mbi këto tema ne i referohemi faqes sonë të koncepteve të furnizimit me bombula gazi

Informacion për emergjenca

KONTAKTET E EMERGJENCËS

Këshilla në rast emergjence – Numrat & kontaktet e emergjencës

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.