Hidrogjen

Hidrogjen

Çfarë është hidrogjeni – hidrogjen në bombula – furnizim i hidrogjenit me trailer – prodhimi i hidrogjenit në premisat e punës – teknologja e aplikimit me hidrogjen – blini hidrogjen

HIDROGJENI 

FORMULA KIMIKE E HIDROGJENIT ËSHTË H2

Çfarë është hidrogjeni? Hidrogjeni është një atom, me simbolin H, numër atomik 1 dhe masën atomike 1.0079. Gazi i hidrogjenit është një element kimik që lind kur dy atome të hidrogjenit bashkohen dhe formojnë H2. Në 1671, hidrogjeni u përmend për herë të parë nga Arthur Doyle, por ishte Antoine Lavoisier ai që i dha emrin rreth 200 vjet më vonë. Quhet hidrogjen sepse ai (gjithashtu) krijohet nga elektroliza e ujit. Hidrogjeni është një gaz me veti shumë të lartë shpërthimi dhe jep një nga temperaturat më të larta të flakës. Flaka nuk është e dukshme (ultravjollcë).

APLIKIMET E HIDROGJENIT

HIDROGJENI SI NJË MBARTËS I ENERGJISË PËR RUAJTJE DHE PËRDORIM

Hidrogjeni lidhet (krijon lidhje kimike) me elementë të tjerë në një reaksion ekzotermik. Për shembull, uji krijohet nga djegia e hidrogjenit me oksigjen. Kjo është arsyeja pse hidrogjeni është konsideruar për 50 vjet si një alternative për lëndët djegëse fosile. Hidrogjeni ka qenë në media shumë kohët e fundit për shkak të nevojës për të ruajtur përkohësisht energjinë e erës dhe diellit gjatë kohës së pikut dhe më pas injektimin e saj përsëri në rrjetin e energjisë nëse ka pak prodhim.

HIDROGJENI SI NJË ELEMENT FILLESTAR I REAKSIONEVE KIMIKE

Atomi i hidrogjenit gjendet në shumicën e komponimeve organike dhe përdoret në kimi si produkt fillestar i shumë proceseve. Hidrogjeni prodhohet në vend në bazë të lëndëve djegëse fosile. Aktualisht është duke u realizuar një kërkim për alternativa të bazuara në hidrogjen të gjelbër (me elektrolizë me energji të erës dhe diellore).

APLIKIME TË TJERA TË HIDROGJENIT

Për më tepër, hidrogjeni përdoret në industrinë ushqimore për yndyrna hidratuese, në përpunimin e metaleve për trajtimin e metaleve, për saldimin si gaz mbrojtës (formimin e gazit dhe të tjera) dhe në shumë aplikime të vogla speciale.

EMERTIMI I KONVEKSIONEVE TË CILËSISË SË HIDROGJENIT PËR SHËMBULL HIDROGJEN 5.0

Cilësia e gazit shprehet në numrin e 9-tëve në pastërtinë. Kur shihni Hydrogjen 5.0, Hydrogen 6.0, .. ose ndonjë numër tjetër pas emrit të gazit, ai shpreh pastërtinë, ku numri i parë përfaqëson numrin e 9-tëve në pastërtinë dhe numrin pas pikës shifrën e fundit në pastërtinë. Në këtë mënyrë, Hidrogjeni 5.0 është një gaz 99,999% i pastër. Përbërësit e mbetur specifikohen në fletën e të dhënave teknike të gazit. Kjo na çon në një aspekt tjetër të rëndësishëm të cilësisë: pasi që azoti gjithashtu përdoret shpesh në aplikimet ushqimore, përbërësit e mbetur nuk mund të jenë toksikë ose të mbajnë erë. Hidrogjeni (dhe përzierjet e tij) për aplikimet ushqimore nganjëherë quhet "GRADË USHQIMORE" pasi proceset e prodhimit dhe zinxhiri i furnizimit janë të projektuara në atë mënyrë që cilësia e GRADËS USHQIMORE të garantohet deri në pikën e përdorimit. Në Messer e quajmë tonë Hidrogjen ushqimor GOURMET H, me anë të të cilit GOURMET qëndron për gaze ushqimore cilësore dhe H për H në hidrogjen. Cilësia e furnizuar për aplikimet e automobilave quhet HYDROGEN ICE (HIDROGJEN AKULL). Pastrohet në mënyrë që të shmang helmimin e katalizatorit në qelizat e karburantit (elementi që shndërron hidrogjenin në energji elektrike dhe prodhon ujë si produkt mbeturinash).

VETITË E HIDROGJENIT

Për më shumë informacion në lidhje me vetitë, si dhe një kalkulator të lehtë për të konvertuar ndërmjet njësive, Messer propozon aplikacionin e tij në Apple Store ose Android Play.

HIDROGJEN- BOMBULA GAZI

Ka cilindra gazi në madhësi të ndryshme dhe me presione të ndryshme. Në varësi të llojit të gazit në bombul, "qafa" e bombulës ka një ngjyrë të ndryshme, e cila është e standardizuar sipas standardit Europian EN 1089-3. Në rastin e hidrogjenit, ky është i kuq (gaz eksploziv). Një përmbledhje e ngjyrave të ndryshme të bombulave të gazit mund të gjenden këtu.

Në industri përdoren bombula gazi me 200 bar. Ka aplikime deri në 500 bar, siç janë rezervuarët e hidrogjenit në vetura.

Si të gjitha bombulat, bombulat tona të gazit trajtohen nga brenda, thahen dhe bëhen kimikisht pasive. Në këtë mënyrë ne mund të garantojmë pastërtinë optimale dhe të shmangim që klientët ose punonjësit tanë të jenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të caktuara sepse bombulat e gazit nuk janë trajtuar siç duhet nga përdoruesi i mëparshëm.

Për shkak se bombulat vijnë në forma dhe presione të ndryshme, është e rëndësishme që të furnizoheni me aksesorët e duhur. Në këtë mënyrë gazi mund të përdoret në aplikimin tuaj nën presionin e duhur dhe me shpejtësinë e duhur të rrjedhës. Për bombula hidrogjeni, filli mund të ndryshojë nga një vend në tjetrin

Për klientët e mëdhenj, hidrogjeni është gjithashtu në dispozicion në pako (sisteme të lidhura me 8-20 bombula). Për klientët shumë të mëdhenj, pakot e bombulave të gazit montohen në trailer.

Në industrinë kimike dhe tek klientët e tjerë të mëdhenj, reformatorët e avullit sigurojnë sasinë e nevojshme të hidrogjenit për konsumatorin. Për disa projekte të energjisë së rinovueshme, përdorimi i elektrolizuesve të mëdhenj për prodhimin e hidrogjenit është gjithashtu një çështje shumë aktuale. Kontaktoni specialistët tanë për më shumë informacion.

FURNIZIM ME VËLLIM TË MADH I HIDROGJENIT NË ENË

Konsumatorët që kanë kërkesa të mëdha të hidrogjenit mund të furnizohen nëpërmjet transportit rrugor. Në premisat e klientit instalohet një rezervuar me presion 40 bar (p.sh. madhësi me vëllim 50 ose 100 m3 ujë). Kamionët janë të mbingarkuar nga transferimi i presionit në këto enë ruajtëse. Pragu që duhet kaluar për prodhimin e hidrogjenit në premisat e klientit (qoftë me elektrolizë ose me një reagim endotermik nga një lëndë e parë hidrokarbure) është relativisht i ulët pasi ekonomia e transportimit rrugor të hidrogjenit është e keqe (më pak se 10% e ngarkesës së një kamioni do të jetë hidrogjen pasi hidrogjeni nuk mund të kompresohet lehtë). Kërkoni informacion tek specialistët e hidrogjenit të Messer-it.

Në vetëm disa vende hidrogjeni i lëngshëm është i disponueshëm pasi vlon në temperatura afër zeros absolute dhe kostoja e energjisë së lëngëzimit është shumë e lartë dhe ekonomia e lëngëzimit nuk ka kuptim.

FLETËT E TË DHËNAVE TË SIGURISË MATERIALE & FLETËT E TË DHËNAVE TEKNIKE PËR HIDROGJENIN

Për më shumë informacion i referohemi treguesit të produkteve tona në këtë faqe.

BLINI HIDROGJEN

Ju mund të blini hidrogjen në një nga pikat tona të shpërndarjes në vendin tuaj, si shoqëri ose si një individ privat. Shumica e klientëve i porosisin bombulat tona në internet ose me telefon. Në varësi të pikës së shpërndarjes, mund të merrni vetë bombulat ose ato të transportohen në shtëpinë tuaj. Na telefononi për më shumë informacion në lidhje me opsionet e furnizimit.

Shkarkoni materialin

Shkarkoni materialin

Shkarkoni materialin

Qendrat e gazit

NJË RRJET QENDRASH GAZI AFËR KLIENTËVE

Qendra gazi afër jush - Mundësia e furnizimit me anë të transportit ose tʹi merrni produktet vetë - “përputhje e përsosur” – pajisjet – opsionet e porositjeve – Aspektet e sigurisë

Mënyrat e Furnizimit

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.