Shërbimi i azotit lëng

Shërbimi i azotit lëng

Furnizimi i gazeve të lëngshme në sasi të vogla - Instalime te klientët – Fushat e aplikimeve & këshilla – Këshilla mbi sigurinë – Trajnim - Oferta tregtare

POROSISNI SHЁRBIMIN E AZOTIT LЁNG

Azoti lëng përdoret në një shumëllojshmëri aplikimesh industriale dhe mjekësore. Ndonjëherë ekziston një nevojë e përpiktë për sasi më të vogla të azotit lëng që zakonisht ruhen në një enë të lëvizshme kriogjenike. Me shërbimin LIN (azot lëng), Messer ofron një paketë komode për furnizimin me azot: Ne e shpërndajmë azotin në sasinë e dëshiruar dhe gjithashtu ne kujdesemi për gjithçka tjetër: sigurimin e enëve dhe pajisjeve të sigurisë, mirëmbajtjen e pajisjeve si dhe trainimin e rëndësishëm të sigurisë për personelin.

FUSHAT E APLIKIMIT PЁR SHЁRBIMIN E AZOTIT LЁNG

MONTIMI I AKSESORËVE ME ANË TË AKOPIMIT DHE APLIKIME TЁ TJERA NЁ INDUSTRI

Azoti lëng përdoret në një gamë të gjerë të proceseve industriale, për shembull për montimin e komponentëve të ndryshëm nëpërmjet ftohjes së shpejt të komponentëve në aplikimet kriogjenike, për ftohjen e makinerive ose plastikave ose të proçeseve.

KRIOTERAPI DHE APLIKIME TЁ TJERA NЁ FUSHЁN MJEKЁSORE DHE LABORATORIKE

Azoti lëng përdoret në laboratorët dhe institutet si një ftohës (refrigerant) i rëndësishëm për ruajtjen afatgjatë dhe miqësore me mjedisin të materialeve mjekësore dhe biologjike si dhe për spërkatjen dhe ngrirjen e kontakteve në krioterapi.

ENЁT “DEWARS” PER RUAJTJEN E AZOTIT LЁNG

Enët “Dewars” janë enë të hapura, pa presion për ruajtjen e lëngjeve kriogjenikë. Azoti lëng transferohet në këto enë për përdorim për aplikimet tuaja.

ENЁ KRIOGJENIKE PЁR AZOT LЁNG

Enët kriogjenikë për gaze të lëngshme, ose sic njihen ndryshme edhe bombula portative për gaze të lëngshëm, janë enë vakumi me dy mure me izolim me shtresa të shumta në hapësirën unazore. Ato janë të projektuara për transport të besueshëm dhe ekonomik dhe ruajtjen e gazeve të lëngshëm në temperatura kriogjenike.

PAJISJET E SIGURISЁ PЁR AZOT LЁNG

Messer do t'ju këshillojë për pajisjet e nevojshme të sigurisë dhe do të bëjë trajnimin për njerëzit tuaj. Azoti lëng është një lëng kriogjenik dhe duhet të trajtohet me kujdes dhe masat paraprake të nevojshme.

Pajisje

PAJISJE PËR GAZE SPECIALE

Rregullatorë presioni për bombulat dhe sistemet e furnizimit me gaz për gazet speciale

Messer në Shqipëri

MESSER NË SHQIPËRI

Vendndodhja - Historiku - Gama e produkteve & Shërbimet - Pjesë e Grupit Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.