Breadcrumb

Pressure cans

Enë presioni dhe bombula të veçanta

Bombula të një madhësie të veçantë – Bombula me materiale të veçanta – Bombula me kërkesa të veçanta - Instalime te klientët –Opsionet e telemetrisë – Oferta tregtare

BOMBULA TЁ VOGLA PRESIONI - GAZ NЁ BOMBULA TЁ VOGLA

Gazet e pastra dhe përzierjet e gazeve zakonisht transportohen në bombula prej 10 ose 50 litrash me presion të lartë mbushjeje. Por për disa aplikime nevojiten vetëm sasi të vogla të gazeve; Megjithatë, ka shumë raste ku për prova ose matje, kërkohen vetëm sasi shumë të vogla të gazeve. Gazi i mbetur në bombul mbetet i papërdorur ..

Sidomos për kontrollimin e sensorëve të fiksuar për monitorimin e ajrit të ambientit bobmulat e mëdha janë shpesh shumë të vështira për t'u përdorur. Për këtë qëllim Messer ka zhvilluar një gamë produktesh për punë të sigurt dhe të lehtë në vendndodhjen e punës - CANgas.

Programi standard mbulon gazet e pastra si edhe përzierjet e gazeve për testime për disa qëllime. Qoftë për kalibrimin ose testimin e sensorëve për monitorimin e ajrit të ambientit në zona të rrezikshme ose në vendin e punës, qoftë për testimin e pajisjeve matëse për emetimet e shkarkimeve të makinave, gazet që kërkohen për kalibrim mund të transportohen lehtësisht në bombula të vogla praktike presioni.

Avantazhet e bombulave të vogla nën presion janë:

· të vogla, të lehta dhe praktike

· mund të ruhen pothuajse kudo

· nuk ka asnjë problem për transportin

· përdorimi i tyre nuk mund të ishte më i thjesht

BOMBULA TЁ VOGLA GAZI PREJ ÇELIKU & MADHЁSI ME POROSI

n a po flasim për bombula Buse ??

SISTEMET E DUHURA TЁ FURNIZIMIT

Për tërheqjen e sigurt të gazeve nga bombulat e gazit të kompresuar, presioni i mbushjes duhet të zvogëlohet në presionin e dëshiruar të punës. Për bombula të vogla presioni dhe bombula të vogla gazi prej çeliku ne ofrojmë ventila të përshtatura dhe rregullimin e presionit.

Për më shumë informacione shkarkoni fletëpalosjen përkatëse ose kërkoni një bisedë me një nga ekspertët tanë

Asset Publisher

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.