Breadcrumb

Saldimi

GAZE PËR SALDIM & PRERJE E TË TJERA

Gaze për saldim - Gaze për prerje - Gaze mbrojtës për saldim - Gaze për lazër - Gaze për printim 3D - Pajisje për Përputhje të Përsosur - Ekspert për saldimin - Testime - Oferta tregtare

Cilësi që mund të përballojë nxehtësinë

 

Teknologjia e saldimit mbulon një gamë shumë të gjerë procedurash. Standardi DIN EN 4063 përcakton më shumë se 100 metoda të ndryshme saldimi. Përkatësisht, Messer ju ofron nje gamë të gazeve dhe aplikimeve të ndryshme në këtë fushë.

Gazet mbrojtës për saldim zakonisht përdoren në proceset oxyfuel (djegje me oksigjen), të cilët përdorin përzierje të gazeve të ndezshëm/ajrit ose, mundësisht, përzierje të gazeve të ndezshëm/oksigjenit. Gazet mbrojtës për saldim janë gjithashtu të domosdoshëm në saldimin me hark, ku energjia e nevojshme termike për procesin vjen nga një hark. E njëjta vlen edhe për saldimin TIG dhe MIG, ku përzierjet e gazeve mbizotërojnë në tregun e sotëm. Këto përzierje kanë një gamë të përbërësve të mundshëm, duke përfshirë argonin dhe CO2 si dhe oksigjenin, heliumin, hidrogjenin dhe azotin.

Për aplikimet e lartpërmendura tashmë ofrohet një gamë e gjerë e përzierjeve të gazeve të standardizuara. Messer shet gamën e saj të gazeve mbrojtës për saldim në një sistem të strukturuar qartë duke përdorur emra të standardizuar në të gjithë grupin, të cilat bazohen në materialet që përdoren:

Ferroline - Gaze mbrojtës për çeliqe të thjeshta dhe çeliqe me përqindje të ulët lidhjesh

Inoxline - Gaze mbrojtës për çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh dhe lidhje me bazë nikeli

Aluline - Gaze mbrojtës për alumin dhe metale me ngjyra (metale që nuk përmbajnë hekur)

Ne si prodhues të gazeve industriale, merremi jo vetëm me ato procese që përfshijnë përdorimin e gazeve industriale, por edhe me procese që janë në konkurrencë me këtë. Shërbimi i konsulencës së Messer-it për gazet mbrojtës për saldim do ju rekomandojë se cili gaz mbrojtës është i duhuri për aplikimin tuaj: në një konsultim personal dhe përmes demonstrimit në ambientin tuaj të punës.
 

Këto procedura mund të ndahen afërsisht në proceset e mëposhtme të prodhimit:
Prerje / Bashkim / Veshje

Përmbledhje e gazeve për saldim

GAZE PËR SALDIM

MAG, MIG, TIG dhe gaze mbrojtës për saldim

 

Saldimi MAG i çeliqeve të thjeshtë

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Ferroline C8

M20

92

8

-

-

-

-

Çeliqe të thjeshtë dhe me përqindje të ulët lidhjesh, çeliqe special me strukturë të imët

Ferroline C18

M21

82

18

-

-

-

-

Ferroline C25

M21

75

25

-

-

-

-

Ferroline X4

M22

96

-

4

-

-

-

Ferroline X8

M22

92

-

8

-

-

-

Ferroline C6 X1

M24

93

6

1

-

-

-

Ferroline C12 X2

M24

86

12

2

-

-

-

Ferroline C5 X5

M23

90

5

5

-

-

-

Ferroline He20 C8

M20

72

8

-

20

-

-

Dioksid karboni

C1

-

100

-

-

-

-

Këtu në Messer mund t'ju ndihmojë të zgjidhni gazin tuaj mbrojtës për saldim.

Saldimi MAG i çeliqeve me përqindje të lartë lidhjesh

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Inoxline C2

M12

98

2

-

-

-

-

Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh

Inoxline X2

M13

98

-

2

-

-

-

Inoxline X8

M22

92

-

8

-

-

-

Çeliqe me përqindje të lartë & të ulët lidhjesh

Inoxline C3 X1

M14

96

3

1

-

-

-

Inoxline C5 X5

M23

90

5

5

-

-

-

Inoxline He15 C2

M12

83

-

2

15

-

-

Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh

Inoxline He30 H2 C

Z

67.88

0.12

-

30

2

-

Lidhje me bazë nikeli

 

Saldimi TIG i çeliqeve me përqindje të lartë lidhjesh

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Argon 4.6

I1

100

-

-

-

-

-

Të gjitha çeliqet me përqindje të lartë lidhjesh

Argon 4.8

I1

100

-

-

-

-

-

Inoxline H2

R1

98

-

-

-

2

-

Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh, plotësisht austenitik

Inoxline H5

R1

95

-

-

-

5

-

Inoxline H7

R1

92.5

-

-

-

7.5

-

Inoxline He3 H

R1

95.5

-

-

3

1.5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeliqe duplex & super duplex

Inoxline N2

N2

Residual

-

-

-

-

2.5

Inoxline N1

N2

Rest

 

 

 

 

1.25

 

Saldimi MIG dhe TIG i aluminit

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Aluline He30

I3

70

-

-

30

-

-

Alumini & lidhjet e tij

Aluline He50

I3

50

-

-

50

-

-

Aluline He70

I3

30

-

-

70

-

-

Argon 4.6

I1

100

-

-

-

-

-

Argon 4.8

I1

100

-

-

-

-

-

Argon He90

I3

10

-

-

90

-

-

Alumin (katodik)

 

Mbrojtja

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Argon 4.6

Argon 4.8

I1

100

-

-

-

-

-

Çeliqe austenitike me CrNi, çeliqe ferrite me Cr, çeliqe duplex, çeliqe me strukturë të imët me rezistencë të lartë, materiale alumini, metale të tjera jo çeliqe, gaze për materiale sensitive (titan, zirkon, molibden)

Gaz mbrojtës H5

N5

-

-

-

-

5

95

Çeliqe, çeliqe austenitikë me CrNi

 

 

 

Gaz mbrojtës H8

N5

 -

 -

 -

-

 8

92

Gaz mbrojtës H12

 N5

 -

 -

 -

 -

  12

88

Gaz mbrojtës H15

N5

 -

-

-

-

 15

85

Inoxline H2

R1

98

-

-

-

2

-

Çeliqe austenitikë me CrNi, si dhe nikel dhe lidhje të nikelit

Inoxline H5

R1

95

-

-

-

5

-

Çeliqe austenitikë me CrNi, si dhe nikel dhe lidhje të nikelit

 

Prerje me Plazma

Produkti

ISO

14175

Përbërja

[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Argon 4.6

I1

 

 

 

 

 

 

Gaz plazma

Azot

N1

 

 

 

 

 

100

Çeliqe me përqindje të lartë lidhjesh, alumin & dhe metale të tjera me ngjyra (metale që nuk përmbajnë hekur)

Oksigjen

O1

 

 

100

 

 

 

Çeliqe të thjeshta & çeliqe me përqindje të ulët lidhjesh

 

Prerje me Lazer

Produkti

ISO

14175

Përbërja
[% sipas vol.]

Aplikimet kryesore

Ar

CO2

O2

He

H2

N2

Oksigjen industrial(2.5)

O1

 

 

100

 

 

 

Çeliqe të thjeshta & çeliqe me përqindje të ulët lidhjesh

Oxicut

(oksigjen 3.5)

 

O1

 

 

100

 

 

 

20% rritje në shpejtësinë e prerjes

Azot industrial(4.6)

N1

 

 

 

 

 

100

Të gjitha metalet

Nitrocut

(Azot 5.0)

N1

 

 

 

 

 

100

Pastërti e lartë e skajeve të prerjes

 

Gazet për teknologjinë oxy-fuel

Karakteristikat e ndryshme të gazeve të ndezshëm përcaktojnë aplikimet për të cilat mund të përdoren.

Metoda

Gaz i ndezshëm

 

Acetilen

Propylene

Propan

Gaz MAPP

 

Prerje me flakë

 

 

 

 

 

Trashësia e fletës deri në 12 mm

XXX

XX

X

XX

 

10- 50mm

XX

XXX

XX

XXX

Shtesë

50- 200mm

X

XX

XXX

XX

Shtesë

mbi 200mm

X

 XX

 XXX

XX

 

Saldim

XXX

-

-

-

 

Ngjitje me flakë

X

XX

XXX

XX

 

Drejtim me flakë

XXX

X

-

-

 

Pastrim me flakë

 

 

 

 

 

Çelik

XXX

-

-

-

 

Beton

XXX

XX

X

XX

Shtesë

Spërkatje me flakë

Në varësi të pajisjes dhe prodhuesit

 

Për të gjitha aplikimet, ne rekomandojmë përdorimin e oksigjenit në vend të ajrit si gaz të djegshëm.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Teknologji aplikimi

TEKNOLOGJITË E APLIKIMIT TË GAZEVE

Produktiviteti, prodhimi i energjisë dhe përmirësimi ekologjik me gaze, ekpseriencë & njohuri teknike, prova në ambientin e punës, kërkim dhe zhvillimi, ofertat tregtare

Qendrat e gazit

NJË RRJET QENDRASH GAZI AFËR KLIENTËVE

Qendra gazi afër jush - Mundësia e furnizimit me anë të transportit ose tʹi merrni produktet vetë - “përputhje e përsosur” – pajisjet – opsionet e porositjeve – Aspektet e sigurisë