Breadcrumb

Teknologji aplikimi

TEKNOLOGJITË E APLIKIMIT TË GAZEVE

Produktiviteti, prodhimi i energjisë dhe përmirësimi ekologjik me gaze, ekpseriencë & njohuri teknike, prova në ambientin e punës, kërkim dhe zhvillimi, ofertat tregtare

Magjia e gazeve


Duket nganjëherë si një sekret i mbajtur mirë: vetitë e gazeve lejojnë, në të gjitha industritë e ndryshme, optimizimin e proceseve të klientit në aspektet si më poshtë:

- ekonomik
- ekologjik & zvogëlimit të gjurmëve të karbonit
- rritjes së kapacitetit me po të njëjtat pajisje

Zbulimi i magjisë ende nuk është ndalur. Çdo vit aspekte të reja të gazeve do të çojnë në magji të re. Mjafton që një klient të kontaktojë shoqërinë Messer dhe të kërkojë një zgjidhje për një proces ku ka probleme: ekspertët e Messer-it do të përdorin njohuritë  e tyre mbi gazet dhe ndoshta një prej vetite të një prej gazeve industriale mund të përmirësojë çështjen.

 

Si realizohet magjia


Sekreti për të realizuar këtë potencial optizimi quhet "teknologjitë e aplikimit të gazeve". Teknologjia e aplikimit të gazeve kërkon një njohuri të thellë të cilësive të gazeve, si dhe njohuri për të krijuar rrethanat e duhura për të realizuar rezultatin e duhur -magjinë. Messer i ka fituar këto njohuri gjatë përvojës më shumë se 120 vjeçare në gazet industriale, pasi mund të ofrojë shërbimet për të ndihmuar klientët në të gjitha degët e industrisë të zbulojnë magjinë e gazeve për të optimizuar proceset e tyre.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Teknologji aplikimi

TEKNOLOGJITË E APLIKIMIT TË GAZEVE

Produktiviteti, prodhimi i energjisë dhe përmirësimi ekologjik me gaze, ekpseriencë & njohuri teknike, prova në ambientin e punës, kërkim dhe zhvillimi, ofertat tregtare