Breadcrumb

Informacion për emergjenca

KONTAKTET E EMERGJENCËS

Këshilla në rast emergjence – Numrat & kontaktet e emergjencës

EMERGJENCA 

KONCEPTET E EMERGJENES

Messer ofron ekspertizë për të përfshirë aspektet e sigurisë së përdorimit të gazeve industrialë në "planifikimin e alarmit" tuaj. Nëse jeni një klient i Messer-it do të merrni dokumentacionin teknik dhe fletët e të dhënave për sigurinë e materialit me dorëzimin e produktit. Gjatë instalimit të pajisjeve do të jenë zbatuar dhe do të jenë zhvilluar trajnime për kërkesat ligjore dhe praktikat më të mira të industrisë. Sidoqoftë, Messer mund t'ju ndihmojë të përmirësoni më tej masat paraprake të sigurisë me këshilla.

KONTAKTET E EMERGJENCËS

Më poshtë gjeni një listë të adresave dhe njerëzve që duhet të kontaktoni në rast urgjence. Sa i përket të gjitha thirrjeve emergjente ju lutemi merrni në mënyrë të qartë informacionin për vendin, kohën e incidentit, personin e kontaktit dhe qëllimin e incidentit në kontaktin tuaj Messer.

Informacion për emergjenca

KONTAKTET E EMERGJENCËS

Këshilla në rast emergjence – Numrat & kontaktet e emergjencës

Asset Publisher

Gentian
Durollari
Contact emergency - Messer Albagaz sh.p.k.