Breadcrumb

Gaze ushqimore

Gaze ushqimore

Gaze cilësore të gradës ushqimore - Seritë GOURMET të Messer - Fushat e aplikimit - Shërbimet - Propozimi tregtar- Ku mund të gjeni

SIGURIMI I FRESKISË DHE CILËSISË

Cilësi që zgjatë më shumë, tërheqëse në pamje, freski e shkëlqyer- gazet kryejnë një gamë funksionesh në industrinë ushqimore. Qëllimi kryesor i këtyre aplikimeve është ruajtja e cilësisë ekzistuese të një produkti. Kjo do të thotë që gazet shpesh përdoren në fazën e prodhimit. Aplikimet tipike përfshijnë ngrirjen dhe paketimin, ftohjen gjatë proceseve të përzierjes dhe karbonizimin e pijeve.

Messer është duke zhvilluar vazhdimisht aplikime të reja për industrinë ushqimore. Një shembull është Variomix®, i cili përdoret për kontroll të shpejtë dhe të saktë të temperaturës së produktit gjatë proceseve të përzierjes; një tjetër është VarioSol®, i cili përdoret për prodhimin e produkteve në formë pluhur, ose “Siber System”, një sistem fleksibël dhe inovativ i transportit të produkteve të ngrira (ngrirje e produkteve gjatë transportit) i përdorur për të siguruar një zinxhir të pandërprerë të transportit për produkte të freskëta dhe të ngrira.

Gourmet është emri nën të cilin Messer furnizon gaze të pastër dhe përzierje gazesh për industrinë ushqimore. Këto gaze plotësojnë standardet më të larta të cilësisë dhe përmbushin të gjitha dispozitat ligjore europiane për ushqimin, si dhe çdo kërkesë të HACCP.

GAMA E PRODUKTEVE MESSER GOURMET

Për më shumë informacion në lidhje me produktet e zgjedhura, ju lutemi kontrolloni fletët e të dhënave të produkteve tona:

Gourmet C Dioksid karboni

Gourmet N Azot

Gourmet O Oksigjen

Gourmet A Argon

Gourmet N80
80% Azot
20% Dioksid karboni

Gourmet N70
70% Azot
30% Dioksid karboni

Gourmet O70
70% Oksigjen
30% Dioksid karboni

Gourmet N50
50% Azot
50% Dioksid karboni

Gourmet L Oksid Azoti

Gourmet He Helium

Gourmet H Hidrogjen

Asset Publisher

Teknologji aplikimi

TEKNOLOGJITË E APLIKIMIT TË GAZEVE

Produktiviteti, prodhimi i energjisë dhe përmirësimi ekologjik me gaze, ekpseriencë & njohuri teknike, prova në ambientin e punës, kërkim dhe zhvillimi, ofertat tregtare

Download Files Portlet

Këtu mund të shkarkoni materialin

Ju lutemi zgjidhni broshurat që dëshironi të shkarkoni.

Download selection

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.