Breadcrumb

Asset Publisher

Furnizimi i gazeve të lëngshëm në sasi të mëdha në enë kriogjenike
INFORMACION PËR BOMBULAT E GAZIT: GAZE INDUSTRIALE, GAZE USHQIMORE, GAZE TË PASTRA, PËRZIERJE GAZESH ME POROSI, GAZE FARMACEUTIKE, GAZE MJEKËSORE
Enë presioni dhe bombula të veçanta
NJË RRJET QENDRASH GAZI AFËR KLIENTËVE