Breadcrumb

Aplikime me gaz - Pjekja e Bananeve & Frutave të Tjera

PJEKJA E BANANEVE & FRUTAVE TË TJERA

Pjekje e optimizuar e frutave për shijen më të mirë

Udhëtimi i Bananeve në Europë – Nga Rritja në Pjekje

Banania është një nga frutat më të njohura në Europë. Pothuajse të gjitha bananet që konsumohen vijnë nga Amerika Qendrore dhe Filipinet. Në këto vende, bananet rriten përafërsisht 9 muaj. Më pas ato korren kur janë në një gjendje të papjekur, prandaj edhe ngjyra e tyre e gjelbër. Pas korrjes, frutat bëhen gati për eksport. Në këtë hap, bananet inspektohen, renditen, lahen dhe paketohen në kuti. Këto kuti transportohen në Europë me anije. Udhëtimi zgjat deri në 20 ditë, dhe gjatë kësaj kohe malli me vlerë ftohet në rreth 13 °C. Në këtë temperaturë, procesi i pjekurisë ka ndaluar. Kur anija mbërrin në Europë, bananet ende mbajnë ngjyrën e tyre të gjelbër. Duhet të kryhet edhe një tjetër trajtim paraprak për të lejuar që të vazhdojë procesi i pjekjes. Vetëm atëherë frutat marrin ngjyrën e tyre të zakonshme të verdhë. Në objektet e zhvilluara posaçërisht për procesin e pjekjes, pjekja e bananeve zhvillohet brenda 4-8 ditëve. Për këtë qëllim, përdoret gazi për pjekjen e bananeve, një përzierje e etilenit/azotit. Etileni është një fitohormon që është e nevojshme në të gjitha bimët për prodhimin dhe pjekjen e trupit të frutave. Përtej një shkalle të caktuar të pjekjes, banania formon vetë etilenin, por procesi i pjekurisë vendoset nën kontroll vetëm me anë të përdorimit shtesë të etilenit. Pas këtij procesi, bananet kanë ngjyrën e verdhë të dëshiruar.

 

Aplikimi i Etilenit si Gaz për Pjekjen e Bananeve

Vetë etileni është një gaz shumë i ndezshëm që nuk përdoret në formën e tij të pastër për pjekjen e bananeve. Etileni i pastër do të vazhdonte procesin e pjekjes shumë shpejt, pa asnjë kontroll. Mjafton katër përqind në vëllim të etilenit në azot për përdorim efektiv. Ky përqendrim zgjidhet sepse sasia është e mjaftueshme për procesin dhe përzierja e gazeve nuk është e ndezshme në ajër, në mënyrë që të mund zhvillohet një pjekje e sigurt dhe e kontrolluar e frutave. Messer ofron këtë përzierje të gazeve me emrin Plantline E4.

Gazi për pjekjen e bananeve i përket kategorisë së Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve (PPP). Në këtë aspekt, i nënshtrohet Rregullores (Këshillit Europian) Nr 1107/2009 në lidhje me vendosjen në treg të produkteve për mbrojtjen e bimëve, i cila shfuqizoj Direktivën 91/414/EEC.

 

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.