Gaz në bombula të vogla - CAN gas

GAZ NË BOMBULA TË VOGLA - CANGAS

Bombula të vogla gazi, të njëpërdorimshme, të transportueshem për sasi të vogla

Bombula të Vogla nën Presion – Zgjidhja Praktike

Gazet me pastërti të lartë dhe përzierjet e gazeve zakonisht prodhohen në bombula çeliku ose alumini prej 10-50 litrash. Për shumë aplikime, shpërndarja në këtë formë ka rezultuar zgjidhja më e mirë për sa i përket sasisë së gazit dhe përdorimit praktik.

Megjithatë, ka aplikime speciale ku nevojiten vetëm sasi të vogla gazi dhe është pak vështirë të përdoret një bombul e rëndë prej çeliku. Në raste të tilla, gazi që mbetet në bombulat e mëdha nuk do të përdoret. Ajo që nevojitet është një bombul gazi, e vogël dhe e lehtë. Për këto qëllime, Messer ofron bombula të vogla nën presion të cilat quhen CANgas.

Këto bombula gazi janë të vogla, të lehta, praktike dhe mund të magazinohen pothuajse kudo. Trajtimi i bombulave të vogla të gazit është jashtëzakonisht i thjeshtë dhe ofrohet vetëm sasia e kërkuar e gazit. Të gjitha bombulat e vogla të gazit që ofron Messer janë jo të rimbushshme në mënyrë që ato të mund të hidhen pas përdorimit. Bombulat e vogla janë prej alumini, duke i bërë ato të lehta dhe të pajtueshme me të gjithë përbërësit e zakonshëm, madje edhe ato reaktivë.

Messer ofron një gamë të gjerë të gazeve të pastër dhe përzierjeve të gazeve në lloje të ndryshme të bombulave të vogla të gazit. Përzierjet e gazeve që përdoren për testime dorëzohen bashkë me një certifikatë konformiteti e cila gjendet në etiketën e trupit të bombulës së vogël. Ajo përmban informacione për përbërjen e saktë, tolerancat dhe qëndrueshmërinë e përzierjes së gazeve. Në varësi të përzierjes së gazeve, gjithashtu mund të jepet edhe një certifikatë analize. Ajo përmban informacione më të detajuara mbi vlerën reale të përbërësit përkatës dhe pasigurinë e tij.
Përdoren pajisje speciale për të tërhequr gazet nga bombulat e vogla.


Bombula të Vogla Gazi me Aerosol

Bombulat e vogla me aerosol janë veçanërisht të lehta. Ato janë të përshtatshme për deri në 12 litra (përmbajtje gazi) të gazeve të pastër jo toksikë dhe jo korroziv ose përzierjeve të gazeve. Bombulat e vogla me aerosol kanë një ventil të integruar për t'u mbyllur dhe janë të pajisura me një lidhje NPT 1/8".

Për përdorimin e bombulave të  vogla me aerosol janë vendosur pajisje shtesë shkarkimi, prej alumini, si më poshtë:

The  Ventili i dozimit përdoret nëse:
nuk është e nevojshme ulja e presionit
dozimi bëhet vetëm për një kohë të shkurtër (për shkak të rënies së presionit fillestar, shkarkimi i vazhdueshëm për një periudhë të zgjatur është i mundur vetëm me rripërshtatje.)
sistemi i lidhur mund të përballojë një presion prej 12 bar, ose është i hapur në atmosferë

Për shkak të strukturës së tij të veçantë, ventili TOP ofron:
• evakuim deri në ventilin e bombulës së vogël të mbyllur
• shmangien e kontaminimit gjatë tërheqjes

Rregullatori i presionit zvogëlon presionin e daljes në 0.6 bar (cilësime të vendosura nga prodhuesi). Shkalla e rrjedhës mund të rregullohet me ventilin e integruar dozimit. Presioni në bombulën e vogël tregohet në çdo kohë në matësin e presionit fillestar.
Ky ventil ofron:
dozimin e saktë në presionin e ulët të punës
presion praktikisht të vazhdueshëm të shkarkimit me rënie të presionit fillestar
kufizimin e mbajtjes nën presion të sistemit të lidhur (p.sh. aparat xhami ose instrument matës).

 

Bombula të Vogla me Presion të Lartë

Ne gjithashtu ofrojmë bombula të vogla gazi me presion të lartë me një kapacitet prej 34, 58 dhe 110 litrash. Ato janë të përshtatshme për gaze të pastër korroziv dhe toksik dhe përzierje gazesh. Ventili i integruar për mbylljen ofrohet me lidhjen industriale 5/8 ”18UNF (C10).

Për bombulat e vogla të  gazit me presion të lartë kemi rregullatorë të rrjedhjes me një reduktues të integruar të presionit (vlera e presionit është e caktuar nga prodhuesi) dhe një matës të presionit fillestar, që tregon presionin në bombulë:

Rregullatori i presionit S70 është optimizuar për aplikime laboratorike dhe në fusha të caktuara
• dizajn kompakt, me peshë të lehtë
• presioni i daljes i vendosur nga prodhuesi në 4.13 bar
• shkalla e rrjedhës e vendosur nga prodhuesi, opsionale nga 0.25 në 7 l/min
• disponohet në tunxh ose çelik inox

S75 është i pajisur me një përzgjedhës të rrjedhjës (10 pozicione) që lejon 3 rrjedhje të ndryshme maksimale të daljes (3, 5 ose 15 l/min)
• presioni i daljes i vendosur nga prodhuesi në 3.5 bar
• ventil i integruar lehtësues i sigurisë
• disponohet vetëm në tunxh


Aplikimi i Bombulave të Vogla të Gazit nën Presion

Gazet për testime përdoren, për shembull, për inspektimin e sensorëve që monitorojnë vlerat e pragut të gazeve toksike dhe të ndezshme në zona të rrezikshme ose ngrejnë alarmin kur lëshohen substanca të rrezikshme për mjedisin. Sensorët zakonisht testohen në ambientin e punës duke përdorur një gaz të përshtatshëm për testim. Në analitikë, për shembull kontrolli i emetimit të karburantit automobilistik (përzierja e gazit Lambda) ose analiza e gjakut me anë të gazit, gazet për funksionim dhe kalibrim në bombula gazi përdoren kur kërkohen vetëm sasi të vogla. Bombulat e vogla të gazit gjithashtu ofrojnë avantazhe në fushën e kërkimit dhe zhvillimit.

Për çdo aplikim ka kërkesa specifike që lidhen me gazet dhe përzierjet e gazeve që përdoren dhe sistemet optimale të tërheqjes. Ofrohen shumë gaze dhe përzierje të pastra si dhe ventila për shpërndarje të menjëhershme nga stoku. Pavarësisht kushteve, ne jemi këtu për t'ju mbështetur.

Gazet speciale

GAZET SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.

Download Files Portlet

Këtu mund të shkarkoni materialin

Ju lutemi zgjidhni broshurat që dëshironi të shkarkoni.

Download selection