Aplikime me Gaz - Atmosferat Biologjike

ATMOSFERAT BIOLOGJIKE

Karbogen - për kulturat biologjike të qelizave dhe për kultivimin e baktereve

Kultivimi i Baktereve

Në bioteknologjinë moderne, bakteret e veçanta të kultivuara luajnë një rol vendimtar. Për të kontrolluar dhe mbështetur rritjen e baktereve, duhet të respektohen kushte të caktuara.

 

Karbogen - CO2 për Rritjen e Baktereve

Nëse nevojiten kushte aerobike, përdoren CO2 dhe oksigjen ose ajër. Karbogeni është një përzierje gazesh që përbëhet nga 5% CO2 në ajër dhe është i përhapur si një atmosferë standarde. Në kushte anaerobe, përmbajtja e oksigjenit zvogëlohet ose eliminohet. Në këtë rast gazet e zgjedhura janë përzierjet e azotit dhe CO2 (disa me përmbajtje të ulët oksigjeni). CO2 është i nevojshëm në të gjitha rastet për të siguruar sasinë e kërkuar të karbonit për rritjen e baktereve.

 

 

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.