Aplikime me Gaz - Atmosferat Biologjike

ATMOSFERAT BIOLOGJIKE

Karbogen - për kulturat biologjike të qelizave dhe për kultivimin e baktereve

Kultivimi i Baktereve

Në bioteknologjinë moderne, bakteret e veçanta të kultivuara luajnë një rol vendimtar. Për të kontrolluar dhe mbështetur rritjen e baktereve, duhet të respektohen kushte të caktuara.

 

Karbogen - CO2 për Rritjen e Baktereve

Nëse nevojiten kushte aerobike, përdoren CO2 dhe oksigjen ose ajër. Karbogeni është një përzierje gazesh që përbëhet nga 5% CO2 në ajër dhe është i përhapur si një atmosferë standarde. Në kushte anaerobe, përmbajtja e oksigjenit zvogëlohet ose eliminohet. Në këtë rast gazet e zgjedhura janë përzierjet e azotit dhe CO2 (disa me përmbajtje të ulët oksigjeni). CO2 është i nevojshëm në të gjitha rastet për të siguruar sasinë e kërkuar të karbonit për rritjen e baktereve.

 

 

Gaze speciale

GAZE SPECIALE

A keni standarde të larta? Edhe ne kemi. Gaze speciale nga Messer

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.