revised_Customer process gas phase oxidation in the Chemical sector

Gas Phase oxidation

in the chemical industry

PROCESS DESCRIPTION

In the production of short-chain petrochemical raw materials oxidation often occurs in the gas phase with molecular oxygen usually used. Process air is regularly the source of the oxygen.

revised_Application technology gas phase oxidation in the Chemical sector

Gas Phase oxidation with O2

Enhanced oxidation

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.