revised_Customer process gas phase oxidation in the Chemical sector

Gas Phase oxidation

in the chemical industry

PROCESS DESCRIPTION

In the production of short-chain petrochemical raw materials oxidation often occurs in the gas phase with molecular oxygen usually used. Process air is regularly the source of the oxygen.

revised_Application technology gas phase oxidation in the Chemical sector

Gas Phase oxidation with O2

Enhanced oxidation

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.