revised_Customer process liquid phase oxidation in the Chemical sector

Liquid Phase oxidation

in the chemical industry

PROCESS DESCRIPTION

Oxidation in the gas/liquid phase often occurs in the production of basic and fine chemicals. Very often, molecular oxygen is used here in the form of process air.

 

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.