revised_Customer process liquid phase oxidation in the Chemical sector

Liquid Phase oxidation

in the chemical industry

PROCESS DESCRIPTION

Oxidation in the gas/liquid phase often occurs in the production of basic and fine chemicals. Very often, molecular oxygen is used here in the form of process air.

 

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.