Revised Customer process cooling and freezing in the Food & Beverages sector - Bakery products

Cooling and Freezing

Achieving a longer shelf life of backery products

PROCESS DESCRIPTION

Cooling and freezing of baked goods after their manufacture is one of the most important process steps. With the help of liquid nitrogen and liquid carbon dioxide small ice crystals are formed, which preserve high product quality.   

Obsolete Application technology cooling and freezing in the Food & Beverages sector

Cooling and Freezing

Economic and ecological freezing with cryogenic gases

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.