Revised Customer process mixing and Kneading in the Food & Beverages sector - Bakery products

Mixing and kneading

From the ingredients to the ready dough

PROCESS DESCRIPTION

Without adequate cooling heat is added to the product during mixing and kneading processes. To compensate for this heat and/or to further cool the product, mixers are fitted with cooling systems. The systems vary between direct and indirect cooling.   

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.