Revised Customer process packaging in the Food & Beverages sector - Bakery products

Packaging of bakery products

Extending the shelf life of bakery products

PROCESS DESCRIPTION

To protect the products from undesirable environmental influences they are packaged airtight. Depending on the size of the facility, this process step will be automated or manual. One of the most common methods is packaging under a protective gas atmosphere.  

Obsolete Application technology packaging in the Food & Beverages sector

Packaging with gases

Extend shelf life and more

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.