Revised Customer process maturation in the Food & Beverages sector - Coffee

Maturation of coffee

To prevent the aging of the product in the silo

PROCESS DESCRIPTION

During the roasting process CO2 builds up in the coffee beans, this is slowly released during the maturing process in the silo. After a specific period, optimum maturity is achieved and maturity then develops into ageing.   

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.