Revised Customer process packaging in the Food & Beverages sector - Fish & seafood

Packaging of fish & seafood

Protection against undesirable environmental influences

PROCESS DESCRIPTION

To protect fish and seafood products from undesirable environmental influences they are packaged. Depending on the size of the facility, this process step will be automated or manual. One of the most common methods is packaging under a protective gas atmosphere which exhibits many advantages over vacuum packaging.

Obsolete Application technology packaging in the Food & Beverages sector

Packaging

Optimising ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.