Obsolete Customer process cooling in the Food & Beverages sector

Cooling of food

Exact temperature control

PROCESS DESCRIPTION

After pasteurising the mix has a temperature of +80 °C to +90 °C. Before the next process step the temperature must be cooled to below +5 °C.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.