Obsolete Customer process cooling in the Food & Beverages sector

Cooling of food

Exact temperature control

PROCESS DESCRIPTION

After pasteurising the mix has a temperature of +80 °C to +90 °C. Before the next process step the temperature must be cooled to below +5 °C.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.