Revised Customer process freezing in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Ice Cream Freezing

Influencing the taste of the product

PROCESS DESCRIPTION

When freezing ice cream or an ice cream mix, slow freezing or an irregular drop in temperature can lead to the creation of large ice crystals which can influence the taste and feeling in the mouth. The freezing speed depends on the one hand on the nature of the product and on the other on the conditions in the freezer. The product itself influences the freezing speed through water content, ingredients, starting temperature, product density, surface type and heat conductivity.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.