Revised Customer process cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling of ice cream

Cryogenic gases cool down the mix temperature before the next processing step.

PROCESS DESCRIPTION

After pasteurising the ice cream mix has a temperature of +80 °C to +90 °C. Before the next process step the temperature must be cooled to below +5 °C.

Revised Application technology cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling during ice cream production

Quick cooling for high quality products

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.