Revised Customer process cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling of ice cream

Cryogenic gases cool down the mix temperature before the next processing step.

PROCESS DESCRIPTION

After pasteurising the ice cream mix has a temperature of +80 °C to +90 °C. Before the next process step the temperature must be cooled to below +5 °C.

Revised Application technology cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling during ice cream production

Quick cooling for high quality products

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.