Revised Customer process cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling of ice cream

Cryogenic gases cool down the mix temperature before the next processing step.

PROCESS DESCRIPTION

After pasteurising the ice cream mix has a temperature of +80 °C to +90 °C. Before the next process step the temperature must be cooled to below +5 °C.

Revised Application technology cooling in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Cooling during ice cream production

Quick cooling for high quality products

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.