Revised Customer process multi layer ice cream production in the Food & Beverages sector

Multi layer ice cream production

Creating ice lollies for different tastes

PROCESS DESCRIPTION

For the production of ice lollies with one or more layers of fruit, the ice blanks are frozen to harden the surface and to impart them with so much cooling energy that the layer subsequently applied, by dipping into fruit sauce or liquid chocolate, freezes. This process is repeated until all layers are applied.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.