Revised Customer process pelletizing in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Pelletizing of ice cream

Production of ice cream shots for an outstanding product

PROCESS DESCRIPTION

For the production of so-called ice cream "shots", the ice cream mix is dropped into liquid nitrogen. The drops freeze to ice pellets, which are then packaged and stored.

Revised Application technology pelletizing in the Food & Beverages sector

Pelletizing

Production of product pellets using liquid nitrogen

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.