Revised Customer process pelletizing in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Pelletizing of ice cream

Production of ice cream shots for an outstanding product

PROCESS DESCRIPTION

For the production of so-called ice cream "shots", the ice cream mix is dropped into liquid nitrogen. The drops freeze to ice pellets, which are then packaged and stored.

Revised Application technology pelletizing in the Food & Beverages sector

Pelletizing

Production of product pellets using liquid nitrogen

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.