Revised Customer process surface hardening in the Food & Beverages sector - Ice Cream

Surface hardening of ice cream

Creation of individual multi-layers

PROCESS DESCRIPTION

The surfaces of the individual layers making up an ice cream cone are hardened by freezing in special equipment. This prevents softening of the cone, and there is a sharp boundary between the different layers. This process is also used for ice cream in tubs.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.