Revised Customer process cold logistics in the Food & Beverages sector - Bakery

Cold logistics of food products

Ensuring the cold chain of food products

PROCESS DESCRIPTION

One of the most important tasks during the transport of food products is keeping the cold chain.

Revised Application technology cold logistics in the Food & Beverages sector

Transport cooling

Cryogenic gases help during the transport of food products to keep the cold chain.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.