Revised Customer process frying in the Food & Beverages sector - Meat

Oil inertisation

Shelf life extension through the removal of oxygen

PROCESS DESCRIPTION

During the manufacturing process many food products are (pre-) cooked or fried. To extend the lifetime and efficiency of the oil used for frying it can be freed of oxygen through rinsing with nitrogen (sparging).  

Obsolete Application technology frying in the Food & Beverages sector

Frying

Optimising ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.