Revised Customer process frying in the Food & Beverages sector - Poultry

Oil inertisation

Shelf life extension through the removal of oxygen

PROCESS DESCRIPTION

During the manufacturing process many food products are (pre-) cooked or fried. To extend the lifetime and efficiency of the oil used for frying it can be freed of oxygen through rinsing with nitrogen (sparging).  

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.