Revised Customer process packaging in the Food & Beverages sector - Poultry

Packaging of poultry

Shelf life extension through the right packaging

PROCESS DESCRIPTION

To protect food products from undesirable environmental influences they are packaged. Depending on the size of the facility, this process step will be automated or manual. Amongst the most common methods is packaging under vacuum or a protective gas atmosphere.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.