Revised Customer process grape cooling in the Food & Beverages sector

Grape cooling with gas

Avoiding the unwanted premature fermentation of berries during the grape harvest

PROCESS DESCRIPTION

In order to prevent unwanted microbiological activity during the grape harvest, the temperature of the berries is lowered. Cooling with dry ice is especially recommended here.

Revised Application technology grape cooling in the Food & Beverages sector

Grape cooling with gas

Dry ice cooling protects against premature fermentation even during the grape harvest.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.