revised_Customer process urea production in the Chemical sector

Urea production

The Carl Bosch synthesis process

PROCESS DESCRIPTION

The industrial production of urea using a high-pressure process goes back to Carl Bosch and Wilhelm Meiser. In 1922, BASF put the first production plant into operation where in a high-pressure reactor in a first step at 150 bar, ammonia and carbon dioxide formed ammonium carbamate (NH4CO2NH2) in an -117 kJ / mol exothermic reaction:

 

2NH3 + CO2 → NH4CO2NH2

Ammonium carbamate further reacts in an endothermic reaction to urea and water:

NH4CO2NH2 → NH2CONH2 + H2O

revised_Application technology urea production in the Chemical sector

Gases for Urea production

Inerting and more

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.