revised_Customer process urea production in the Chemical sector

Urea production

The Carl Bosch synthesis process

PROCESS DESCRIPTION

The industrial production of urea using a high-pressure process goes back to Carl Bosch and Wilhelm Meiser. In 1922, BASF put the first production plant into operation where in a high-pressure reactor in a first step at 150 bar, ammonia and carbon dioxide formed ammonium carbamate (NH4CO2NH2) in an -117 kJ / mol exothermic reaction:

 

2NH3 + CO2 → NH4CO2NH2

Ammonium carbamate further reacts in an endothermic reaction to urea and water:

NH4CO2NH2 → NH2CONH2 + H2O

revised_Application technology urea production in the Chemical sector

Gases for Urea production

Inerting and more

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.