Inxhineri, Zbatim dhe Trajnim për Propozimin për Aplikim

INXHINIERI, ZBATIM DHE TRAJNIM

Inxhinieri e pajisjeve - Inxhinieri & mbështetje në zbatim - Trajnim

PAJISJE MESSER

Shtizat projektohen dhe prodhohen veçmas për çdo rast - në varesi të specifikave të nevojshme për aplikimin dhe në premisat e punës e klientit.

p.sh në rastin e RREGULLIMIT të OKSIGJENIT

pafund njësi të ndryshme kontrolli për gazet

Diapazoni:             

për të përmbushur kërkesat (raporti i diapazonit funksional > 1:10)

Karakteristika:             

  • dizajn i personalizuar (përmasat, lidhjet)
  • kontrolli i rrjedhës me matësin termik të masës rrjedhës
  • rregullimi i rrjedhës me ventila pneumatike (me ajër ose gaz nën presion)
  • mënyra e funksionimit manuale / automatike
  • njësia "failsafe" e kontrollit elektrik Simatic S7 300 ("failsafe" -kalon në funksionim "në gjendje të sigurt" në rast se prishet)
  • ajër i kompresuar si ajër ndihmues dhe për ftohjen
  • shkëmbimi i të dhënave përmes ndërkontaktit

Në përputhje me:     

  • Direktivën e Këshillit Europian 2006/42/EC, 97/23/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
  • standartet e harmonizuara EN ISO 12100-1/-2, DIN EN 60947, DIN EN 729-3, DIN EN 746-2, DIN EN 50156

Teknologji aplikimi

TEKNOLOGJITË E APLIKIMIT TË GAZEVE

Produktiviteti, prodhimi i energjisë dhe përmirësimi ekologjik me gaze, ekpseriencë & njohuri teknike, prova në ambientin e punës, kërkim dhe zhvillimi, ofertat tregtare

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.