Revised Customer process electroslag remelting in the Iron & Steel sector

Electroslag remelting

Efficient block preheating

PROCESS DESCRIPTION

Electro-slag re-melting produces steel with a high purity and precise, flawless structure. A solid raw steel block is slowly fed into a hot slag bath (1500°C).  An arc is ignited between the steel block and the slag bath. As a result, the steel block melts and drips through the slag, leaving impurities such as sulphur and non-metallic residues in the slag. After solidification of the drops, a purified, re-melted steel block is formed under the slag.

 

 

 

 

Revised Application technology electroslag remelting in the Iron & Steel sector

Electroslag remelting gases

Increasing production and efficiency with tailormade oxygen applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.