Breadcrumb

Kodi Sjelljes

Kodi i Sjelljes

Kodi ynë i Sjelljes krijon një bazë të qëndrueshme nga e cila ne zbatojmë norma etike si integriteti, ndershmëria dhe ligjshmëria në punën tonë të përditshme. Kështu, ai plotëson dhe mbështet deklaratën tonë të misionit, e cila përbëhet nga vizioni ynë, misioni i grupit tonë të korporatës dhe vlerat me të cilat jetojmë.

Në Messer, përpiqemi të veprojmë gjithmonë me një shkallë të lartë integriteti dhe besueshmërie në çdo gjë që bëjmë. Që nga fillimi I shoqërisë sonë, Messer ka vlerësuar sjelljen e përgjegjshme ndaj njerëzve dhe mjedisit, dhe respektimin e ligjit, si gurë themeli të mënyrës se si ne bejmë biznes.