Breadcrumb

Logjistika e zinxhirit të ftohtë

Logjistika e zinxhirit të ftohtë me transport akulli të thatë.

Sigurimi i cilësisë për ushqimin me një zinxhir të ftohtë të pandërprerë duke përdorur transporte akulli të thatë.

Logjistika e zinxhirit të ftohtë

Çfarë është një zinxhir i ftohtë?

Logjistika e ftohtë dhe zinxhiri i ftohtë që lidhet me të janë elementët qendrorë të industrisë ushqimore dhe farmaceutike. Për të siguruar cilësinë e ushqimeve të ngrira dhe të ilaçeve, nga transporti te shitësi me pakicë (mjeku), duhet të sigurohet një zinxhir i ftohtë i pandërprerë me një temperaturë prej të paktën -18 °C gjatë gjithë kohës. Devijimet afatshkurtra nuk mund të kalojnë 3 °C. Nëse ndërpritet zinxhiri i ftohtë për një periudhë më të gjatë kohore, mallrat mund të prishen ose të zvogëlohet ndjeshëm jetëgjatësia.

Monitorimi i transportit dhe zinxhirit të ftohtë

Sipas rregulloreve të BE -së, duhet të garantohet dokumentacioni i qëndrueshëm i transportit dhe zinxhirit të ftohtë. Koncepti HACCP i BE -së (Pika e Kontrollit të Analizës së Rrezikut) përcakton se të gjitha mjetet që përdoren për transportin e akullit të thatë si kamionët, automjetet dhe kontejnerët duhet të pajisen me një sistem për kontroll të pandërperë të temperaturës. Të gjithë personat që përfshihen në transport duhet të jenë në gjendje të konstatojnë dhe kontrollojnë rreziqet menjëherë.

Për të siguruar zinxhirin e pandërprerë të ftohtë, përdoret azoti i lëngët për transport. Kjo alternativë, miqësore me mjedisin, për makinën ftohëse me naftë, mbushet në një rezervuar të veçantë të izoluar në automjetin për transportin e ftohtë. Nga atje, azoti arrin një shkëmbyes nxehtësie në zonën e ngarkimit ku avullon dhe kështu ftohen mallrat që transportohen.

Çfarë është akulli i thatë dhe çfarë temperature ka akulli i thatë?

Akulli i thatë është dioksid karboni (CO2) në formë të ngurtë që mund të prodhohet në formate 3mm, 7mm ose blloqe. Akulli i thatë ka një temperaturë prej afërsisht -78.5 °C dhe një densitet prej afërsisht 1.5 g për cm3. Kur nxehet, ai nuk shndërrohet në lëng por menjëherë ndryshon në gjendje të gaztë. Kjo përfshin rreziqe të konsiderueshme sepse lëshohet dioksidi i karbonit (CO2): një gaz inert, pa ngjyrë, pa erë dhe jo i ndezshëm i cili është më i rëndë se ajri dhe ka një efekt asfiksues (vrasësi i heshtur).

Transporti i akullit të thatë dhe transport me akull të thatë

Transporti me akullit të thatë përdoret për të ruajtur zinxhirin e ftohtë si dhe për transportin e thjeshtë dhe transportin e ftohtë të produkteve ushqimore, mallrave me jetëgjatësi të vogël dhe produkteve farmaceutike.
Transporti dhe magazinimi i akullit të thatë bëhet në enë të izoluara mirë por jo të mbyllura fort. Është thelbësore të shkarkoni gazin e prodhuar në enë në mënyrë që të mos krijohet presion i tepërt. Akulli i thatë nuk duhet të magazinohet kurrë në ambiente që nuk ajrosen mjaftueshëm siç janë bodrumet.

Porositni akull të thatë

Akulli ynë i thatë lëvrohet në enë të posaçme për transport dhe magazinim të sigurt. Ne presim me kënaqësi të marrim porosinë tuaj për akull të thatë.

 

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.