Customer process coal dust bunker in the Glass & Minerals sector

Coal dust bunker

Cement industry

PROCESS DESCRIPTION

The energy in the rotary kiln is created through combustion, with coal dust (alternatively petroleum coke) and secondary fuels being burned. Before the coal dust is transported to the burner it needs to be ground and temporarily stored.

Application technology coal dust bunker in the Glass & Minerals sector

Coal dust bunker

Optimising ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.