Customer process coal dust bunker in the Glass & Minerals sector

Coal dust bunker

Cement industry

PROCESS DESCRIPTION

The energy in the rotary kiln is created through combustion, with coal dust (alternatively petroleum coke) and secondary fuels being burned. Before the coal dust is transported to the burner it needs to be ground and temporarily stored.

Application technology coal dust bunker in the Glass & Minerals sector

Coal dust bunker

Optimising ...

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.