Revised Customer process crossfired regenerative glass tank in the Glass & Minerals sector

Crossfired regenerative glass tank

Production of glass with cyclic heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

The regenerators are placed on the side of the furnace. The furnace can be equipped on both sides with 2 up to 8 burner ports per side depending on furnace size.

Revised Application technology crossfired regenerative glass tank in the Glass & Minerals sector

Crossfired regenerative glass tank with gases

Temporary or permanent boosting with tailormade oxygen applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.