Revised Customer process endfired recuperative glass tank in the Glass & Minerals sector

Endfired recuperative glass tank

Production of glass with heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

This type of furnaces has a continuous U flame with offgas outlet above the burners with a metal or ceramic recuperator.

 

Revised Application technology endfired recuperative glass tank in the Glass & Minerals sector

Endfired recuperative glass tank with gases

Temporary or permanent boosting with tailormade oxygen applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.