Revised Customer process endfired recuperative glass tank in the Glass & Minerals sector

Endfired recuperative glass tank

Production of glass with heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

This type of furnaces has a continuous U flame with offgas outlet above the burners with a metal or ceramic recuperator.

 

Revised Application technology endfired recuperative glass tank in the Glass & Minerals sector

Endfired recuperative glass tank with gases

Temporary or permanent boosting with tailormade oxygen applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.