Revised Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Production of glass with heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

The furnace is heated by a set of hot air–fuel burners situated along the both furnace sidewalls, burning all the time with air preheat temperatures up to app. 700 °C. The burners are positioned opposite each other.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.