Revised Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Production of glass with heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

The furnace is heated by a set of hot air–fuel burners situated along the both furnace sidewalls, burning all the time with air preheat temperatures up to app. 700 °C. The burners are positioned opposite each other.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.