Revised Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Customer process recuperative unit melter in the Glass & Minerals sector

Production of glass with heat exchange

PROCESS DESCRIPTION

The furnace is heated by a set of hot air–fuel burners situated along the both furnace sidewalls, burning all the time with air preheat temperatures up to app. 700 °C. The burners are positioned opposite each other.

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
Eroare la procesarea înregistrării. Verificați de două ori informațiile introduse.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.