Customer process gutter heating in the Glass & Minerals sector

Gutter heating

Stone wool production

PROCESS DESCRIPTION

The raw material main components are basalt and coke, minor components are limestone and dolomite.  These components are directly charged from the top of melting aggregates - mainly shaft furnaces, but also electric arc furnaces and smelter with submerged combustion. The basalt is melted at temperature of 1500 - 1550 °C and is leaving the furnace on the bottom to the fiberizer, which makes web of fibers. The collected web is transferred to a curing oven at 230 - 250 ºC.

Application technology gutter heating in the Glass & Minerals sector

Gutter heating with gases

The economics of oxygen

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.