Revised Customer process shaft furnace aluminum in the Non ferrous metals sector

Shaft furnace Aluminum

Recycling of aluminium

PROCESS DESCRIPTION

Aluminum shaft furnaces are suitable for the high melting performance required of Class 3 scrap containing up to 10% organic impurities. The specific energy requirement is 370 - 450 kWh/t. The melt is preheated in the shaft and the energy introduced using burner systems. 

 

Revised Application technology shaft furnace in the Non ferrous metals sector

Shaft furnace gases

Increasing production with tailormade oxygen applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.