Revised Customer process casting in the Non ferrous metals sector

Casting

Solidifying of molten lead to semi-finished products

PROCESS DESCRIPTION

When casting the liquid metal in moulds, one wants to achieve rapid cooling and avoid oxidation of the metal surface.

Revised Application technology casting in the Non ferrous metals sector

Casting

Faster cooling and avoiding of surface oxidation

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.