Revised Customer process casting in the Non ferrous metals sector

Casting

Solidifying of molten lead to semi-finished products

PROCESS DESCRIPTION

When casting the liquid metal in moulds, one wants to achieve rapid cooling and avoid oxidation of the metal surface.

Revised Application technology casting in the Non ferrous metals sector

Casting

Faster cooling and avoiding of surface oxidation

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.