Revised Customer process direct reduction in the Non ferrous metals sector

Direct reduction of non ferreous metals

Large scale production of lead

PROCESS DESCRIPTION

In the case of direct reduction methods, such as QSL methods, flash smelting, TSL (ausmelt / isasmelt) or Kivcet, roasting and reduction of the feed material take place in one step. This reduces environmental pollution and increases economic efficiency. The melting units used in the processes have single burners or burner field systems for auxiliary firing.   

Revised Application technology direct reduction in the Non ferrous metals sector

Oxyfuel for Direct reduction of non ferreous metals

Oxygen lances and tailormade support burners

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.