Revised Customer process lead refining in the Non ferrous metals sector

Lead refining

Removing of tin, antimony, arsenic

PROCESS DESCRIPTION

 

The aim of lead refining is to produce sellable lead metal. This is done in a refining kettle by separating out unwanted accompanying elements and alloying. After copper has been separated out, arsenic, tin and antimony are removed from the lead melt. The resulting dross is recycled.

Revised Application technology lead refining in the Non ferrous metals sector

Lead refining gases

Substitution of Harris process and reduction of landfill costs with tailormade gas applications

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Form

Basic form

contact information
shopregister.error

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.