pH Stabilisation

pH Stabilisation in Pulp & Paper industry

PROCESS DESCRIPTION

A stable pH-value is an important factor for smooth machine operation as it has an influence on de-watering (a lower pH-value improves de-watering) and the pH-dependent effect of many auxiliary chemicals.  

 

pH Stabilisation with carbon dioxide

The better alternative

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

Basic form

contact information
There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.

Duhet të plotësohen të gjitha fushat me *

Z.
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.