revised_Customer process sludge dewatering in the Pulp & Paper sector

Sludge Dewatering

Minimize your landfill cost

PROCESS DESCRIPTION

To reduce sludge transport and landfill costs or to raise its calorific value, a greater solids content is the decisive factor. A possible starting point for increasing the solids content is lowering the pH-value.  The volume of pulp fibres changes according to the pH. Raising the pH expands the fibres and lowering it causes them to shrink.  

 

revised_Application technology sludge dewatering in the Pulp & Paper sector

Sludge Dewatering with CO2

Increase sludge consistency

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.