revised_Customer process causticizing in the Pulp & Paper sector

Causticizing

Cauticizing rotary furnace

PROCESS DESCRIPTION

When the thick liquor is burned under limited air intake, a melt of sodium carbonate (Na2CO3) and sodium sulphide (Na2S) is formed. Dissolving this in water gives "green liquor". The sodium carbonate is causticized with calcium hydroxide (slaked lime, Ca(OH)2) to sodium hydroxide solution. Filtration produces "white liquor" which is re-used in the process. The filtered calcium carbonate is burned in a rotary drum furnace to calcium oxide (burnt lime, CaO).   

 

revised_Application technology causticizing in the Pulp & Paper sector

Causticizing with gas

Improving incineration on causticizing rotary furnace

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.