obsolete_Customer process liquor recovery in the Pulp & Paper sector

Liquor recovery

In the pulp & paper industry

PROCESS DESCRIPTION

During the recovery of the liquor, thick liquor is oxidatively burned, resulting in magnesium oxide dust and SO2 gas. The MgO dust is taken up in water and brought into contact with the SO2-containing waste gas from the liquor combustion to form magnesium bisulphite liquor again.   

 

obsolete_Application technology liquor recovery in the Pulp & Paper sector

Liquor recovery with gases

Oxygen boost for a process boost

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

shopregister.error
Choose an Option
Duke klikuar pranoj politikën e Grupit Messer për Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Ky pëlqim mund të revokohet në çdo kohë.