obsolete_Customer process liquor recovery in the Pulp & Paper sector

Liquor recovery

In the pulp & paper industry

PROCESS DESCRIPTION

During the recovery of the liquor, thick liquor is oxidatively burned, resulting in magnesium oxide dust and SO2 gas. The MgO dust is taken up in water and brought into contact with the SO2-containing waste gas from the liquor combustion to form magnesium bisulphite liquor again.   

 

obsolete_Application technology liquor recovery in the Pulp & Paper sector

Liquor recovery with gases

Oxygen boost for a process boost

Na kontakoni

Na kontaktoni

zgjidhni veprimin

contact

Form

Forme e re

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Unë i jap Pëlqimin që Messer Albagaz të ruajë dhe përpunojë të dhënat e mia personale.
Unë jap Pëlqimin për të marrë komunikime të tjera nga Messer Albagaz.